7/7/09

മഞ്ഞ /എ ശാസ്‌തൃശര്‍മ്മന്‍

പുല്ലുകളുടെ മണം
മഞ്ഞു നിറച്ച വണ്ടികളില്‍
മലകളിലേക്ക് കയറിപ്പോയി

മരങ്ങളുടെ കറുത്ത തണലുകളില്‍
കൊറ്റിച്ചിറകുകളുടെ വെളുത്ത മഴ

കുളത്തിലെ മണ്ണില്‍
ഒറ്റപ്പെട്ട മീനിന്റെ മുള്ളുകള്‍
മാനത്തെ മഞ്ഞനിറം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

ഉടല്‍ നഷ്ടപ്പെട്ട
ഞണ്ടിന്‍ കാലുകള്‍ക്കിടയില്‍
വരമ്പ് ഒതുങ്ങിക്കിടന്നു.

3 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

sandoz പറഞ്ഞു...

ഇയാളെ ഞാന്‍ കൊല്ലും...
എന്നിട്ട് ഞാനും ചാകും...

Vinodkumar Thallasseri പറഞ്ഞു...

ഉടല്‍ നഷ്ടപ്പെട്ട
ഞണ്ടിന്‍ കാലുകള്‍ക്കിടയില്‍
വരമ്പ് ഒതുങ്ങിക്കിടന്നു.

ഇഷ്ടമായി.

Mahi പറഞ്ഞു...

nannaayittunt