ബ്ലോഗ് കവിതകള്‍

തലക്കെട്ടുകളില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ അതാത് ബ്ലോഗുകളിലേക്ക് പോകാം.ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാക്കുകള്‍ക്കോ ചിത്രങ്ങള്‍ക്കോ മുകളില്‍ മൌസ് കൊണ്ടു വന്നാല്‍ ചലനം താത്കാലികമായി നിര്‍ത്താം.നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും പരാതികളും boolokakavitha@gmail.com എന്ന വിലാസത്തില്‍ അറിയിക്കാം.