29/9/07


8 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

Kuzhur Wilson പറഞ്ഞു...

കടലേ കടലേ
മായ്ച്ച് കളയണേ
ഈ കവിതയെ

അന്വശരമാക്കണേ ഈ ഒറ്റവരിയെ

അനിലൻ പറഞ്ഞു...

നീ നടന്ന വഴിയേ
നടക്കുവാന്‍ വയ്യ!

സാല്‍ജോҐsaljo പറഞ്ഞു...

തലതിരിഞ്ഞൊരീ
നടപ്പാതയില്‍
പതിഞ്ഞുപോവതെന്‍
പദങ്ങളല്ല പാദങ്ങളല്ലേ?

ചന്ദ്രകാന്തം പറഞ്ഞു...

പതിഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്നു നിന്‍ പദാവലീ
പുതഞ്ഞു പോകിലും പാദമുദ്രാകൃതി.

സുനില്‍ ജി കൃഷ്ണന്‍ISunil G Krishnan പറഞ്ഞു...

നിരപ്പുകളിലേ
അടയാളപ്പെടൂ നീ

സുനീഷ് പറഞ്ഞു...
രചയിതാവ് ഈ അഭിപ്രായം നീക്കംചെയ്തു.
സുനീഷ് പറഞ്ഞു...

കടല്‍ നീന്തി നീന്തിയീ-
യടയാളങ്ങളെങ്ങനെ
കരയില്‍ കറ വീഴ്ത്തി?
കടലേ കവരരുതേ
കരയുടെയീ തിണര്‍പ്പിനെ...

Sanal Kumar Sasidharan പറഞ്ഞു...

ഭ്രാന്തന്മാരേ ഭ്രാന്തന്മാരേ
ഞാനും വരുന്നല്ലോ
നിങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം!