25/1/11

വെനീസിലെ വ്യാപാരി/ ഡി. സുബിന്‍

കുനുകുനെയെഴുത്തുകള്‍ അറിയിക്കുമെറുമ്പുകള്‍ അടിമുടികവരുന്നു ജനനേന്ദ്രിയം ഉത്തരമതിനില്ലെന്നു കരുതുന്നു ഭാനുമാനും തിരക്കില്‍നിന്നൊഴിവായി കിഴക്കുദിച്ചു പകയേറ്റാനാളുമുണ്ട് പലിശക്കാര്‍വരുംപോകും കിഴക്കിന്റെ വെനീസിലെ മണല്‍ത്തിട്ടയില്‍ ഒരുമൃതദേഹമുണ്ട് ചാഞ്ഞവെയില്‍ വീണിടുന്നു പുകയിലക്കച്ചവടം മുഹമ്മദാലി.