10/11/10

മയില്‍പ്പെട്ടി

നിറങ്ങളെ വെക്കുന്നതിന്‌
ഒരു പെട്ടിയുണ്ട്
അതില്‍ പേരെഴുതണം
''നീ ഒരു പേരു പറയൂ''

''നിറങ്ങളുടെ പെട്ടി
മയില്‍പ്പെട്ടി''

രാത്രിയില്‍ ഒരു കള്ളന്‍ വന്നു;
നേര്‍ത്ത വെളിച്ചം തെളിച്ച്
ആദ്യം കണ്ടത്
മയില്‍പ്പെട്ടി.

ഉള്ളില്‍
മയിലാകാം
മയിലെണ്ണയാകാം
പീലിയാകാം;
കള്ളന്‍ വിചാരിച്ചു.
-------------
ടി.എ.ശശി

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

Aardran പറഞ്ഞു...

മയില്പ്പെട്ടി ഇഷ്ട്ടായി

ഇഗ്ഗോയ് /iggooy പറഞ്ഞു...

എന്തുമാകട്ടെ
കൊണ്‍റ്റുപോകാം