2/4/10

പ്രണയം

കാലത്തെഴുന്നേറ്റപ്പോൾ
ഇന്നലെയുടെ ദുർഗന്ധമുണ്ടായിരുന്നില്ല
അവളെന്നിലൂടെ കടന്നുപ്പോയിരിയ്ക്കാം


4 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

Sapna Anu B.George പറഞ്ഞു...

Beautiful, my day starts with these 3 lines.

Mohamed Salahudheen പറഞ്ഞു...

പെണ്ണുകെട്ടണം

Unknown പറഞ്ഞു...

wah kollaam

Unknown പറഞ്ഞു...

wha kollaam