5/9/09

ഭാഷ്യം

ആസിയാൻ മലകളിലെ
ആദിവാസിപ്പെണ്ണുങ്ങൾക്ക്‌
ആനമുലകൾ

കുഞ്ഞുവായിലേയ്ക്ക്‌
തിരുകാനാവാത്ത
മുലക്കണ്ണുകൾ

തിരുകിവച്ചാലും
മൂക്കിൽ മുലയിടിഞ്ഞ്‌
കുഞ്ഞുകുഞ്ഞു മരണങ്ങൾ

കാര്യങ്ങളിങ്ങനെയൊക്കെയായിട്ടും
ആസിയാൻമുലകൾ
മലദൈവങ്ങളുടെ വരദാനമെന്ന്
മൂപ്പന്റെ ഭാഷ്യം

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

Sapna Anu B.George പറഞ്ഞു...

Good thought process

വിഷ്ണു പ്രസാദ് പറഞ്ഞു...

-:)

മനോഹര്‍ മാണിക്കത്ത് പറഞ്ഞു...

നന്നായി ഈ എഴുത്ത്
എല്ലാ മൂപ്പന്‍മാരും ഒരുപോലെ

രാജേഷ്‌ ചിത്തിര പറഞ്ഞു...

nannaayi nagnaaaa..:)