18/2/09

എം.ആര്‍.രേണുകുമാര്‍

ഇടയില്‍


അപ്പന്‍
ആകാശത്തിലാണ്
ചിറകുകളില്ലാതെ കുഴഞ്ഞ്

മകള്‍
വെള്ളത്തിലാണ്
ചെകിളകളില്ലാതെ കുഴഞ്ഞ്

ഭൂമിയില്‍
ചിറകുകളുടേയും
ചെകിളകളുടേയും
ഭാരമിറക്കാനാവാതെ ഞാന്‍


ചിറകുകള്‍
ആകാശത്തിലേക്കുയര്‍ത്തി
ചെകിളകളാല്‍
ജലത്തിന്‍റെ ഹൃദയമിടിപ്പ് കേട്ട്
കരയോ കടലോ ആവാതെ
ഇരുളൊ പകലോ ആവാതെ

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: