2/2/09

തീരെ ചെറിയ...വലിയ ഒഴുക്കുകള്‍

നാസ്സര്‍ കൂടാളി


ടിഞ്ഞാട്ട് പെയ്യേണ്ട
മേഘത്തെ
പകുത്ത്
വടക്കോട്ട് ഗതി മാറ്റി വിടും.

തെങ്ങോലത്തുമ്പത്തെ
ചാറലിനോടൊപ്പം
നനഞ്ഞ് വിറച്ച
അവളുടെ
കുടയും
അവളോടൊപ്പം
ഇടവഴിയിലെ
ചെമ്പകച്ചോട്ടില്‍
അവളോടൊപ്പം
ഒടിച്ച് കുത്തിയിടും.

നിണ്ടെ
ഒലിച്ച് വരവിനെ
പോയ വേനലിണ്ടെ ഓര്‍മ്മയ്ക്ക്
അമ്മ കുടത്തിലാക്കി വെക്കും.

തീരെ ചെറിയ ചാട്ടങ്ങള്‍
മീനിറങ്ങിപ്പോയ വഴിയിലൂടെ
അവരുടെ
കളി വള്ളങ്ങളെ
വഴി തെറ്റിച്ച് വിടും.

എണ്ടെ
പൂച്ചയേയും,പട്ടിയേയും
വലിയ വായിലെ
നിലവിളിയോടെ
നാട് കടത്തി വിടും,
വലിയ ഒഴുക്കുകള്‍.

അപ്പോള്‍
മഴ പെയ്ത്
ജീവിതങ്ങള്‍ ഒലിച്ച് പോവും
പകല്‍ വഴി ചുവക്കും.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: