24/1/09

നിറം

നീലയായിരുന്നെന്റെ ഭാഗ്യനിറം.

കഴുകാനിട്ടപ്പോള്‍
കുളം നീലിച്ച്‌
തോട്‌ മുറിച്ച്‌
കടലിലേക്കൊരു നീലത്തിര
എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച്‌.

ഭാഗ്യം പച്ചയായപ്പോള്‍
കഴുകാന്‍ നനച്ചനേരം
ഒലിച്ചിറങ്ങിയ പച്ച
ഇലകളിലേക്ക്‌ ഓടിക്കയറി.

ചുവപ്പില്‍ ഭാഗ്യമെത്തിയപ്പോള്‍
പൈപ്പിന്‍ചോട്ടില്‍ ചോര്‍ന്നുപോയ നിറം
രക്തസാക്ഷിയായി
വിലാപയാത്ര പുറപ്പെട്ടു.

വെളുപ്പാണിപ്പോള്‍ ഭാഗ്യനിറം.
ആകാശത്തേക്ക്‌
ഒരു വെളുത്തമേഘം
പറന്നുപോകുന്നതും നോക്കി...