10/1/09

നീറ്റല്‍

എന്തെങ്കിലും തരണേയെന്ന്‌
വാതില്‍ക്കലാരോ തേങ്ങിയപ്പോള്‍,
നോട്ടമേറ്റത്‌
ജീവിതംകലങ്ങിയ കണ്ണുകളിലായിരുന്നില്ല;

അവളുടെ നെഞ്ചിലെ
ഒറ്റക്കണ്ണന്‍ മാന്‍പേടകളിലായിരുന്നു.

അന്നെന്റെ
നെറ്റിമുറിച്ച നാണയത്തുട്ട്‌
നെഞ്ചിലിന്നുമുരുളുകയാണ്‌....

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

പൊട്ട സ്ലേറ്റ്‌ പറഞ്ഞു...

നന്നായി.

നഗ്നന്‍ പറഞ്ഞു...

പൊട്ട സ്ലേറ്റ്‌,
നന്ദി.

രാമചന്ദ്രൻ വെട്ടിക്കാട്ട് പറഞ്ഞു...

ഇഷ്ടപ്പെട്ടു.

ദിനേശന്‍ വരിക്കോളി പറഞ്ഞു...

നല്ലവായനാനുഭവം....