17/9/07

ചക്രം

രണ്ട്‌ കാളകളുണ്ടായിരുന്നിട്ടും
അപ്പന്‍ ഉപ്പൂറ്റിതേഞ്ഞ്‌ ചത്തു.

കാളവണ്ടിയൊന്നുണ്ടായിരുന്നിട്ടും
ഞാന്‍ ചത്തത്‌
ചക്രശ്വാസം വലിച്ച്‌...

നല്ലൊരു വണ്ടിക്കാരനായിരുന്നിട്ടും
മകനെ
നാട്ടുകാര്‍
ചമ്മട്ടിക്കടിച്ചു കൊന്നു.

കഥ ഇങ്ങനെയൊക്കെയായിട്ടും
കടലാസിലൂടെ
ചക്രങ്ങള്‍
ഉരുണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു...

1 അഭിപ്രായം:

ശ്രീ പറഞ്ഞു...

ചക്രങ്ങള്‍‌ ഉരുണ്ടു കൊണ്ടേ ഇരിക്കട്ടെ
:)