23/6/10

വേര്‍തിരിവ് /സുധി പുത്തന്‍ വേലിക്കര

kv23

1 അഭിപ്രായം:

ശ്രീനാഥന്‍ പറഞ്ഞു...

ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ എത്ര കൊള്ളും, അല്ലേ. നിഴൽ പിരിയാതെ .. ആവൂ നട്ടുച്ചയായ്, എന്നെ പിരിയാത്ത പാവം നിഴലേ തല ചായ്ച്ചു കൊൾകെന്റെ താന്ത പാദങ്ങളിൽ .... (ഒഎൻ വി ) കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നന്നായി കവിത, പുത്തവേലിക്കരക്കാരനു കുറുമശ്ശേരിക്കാരന്റെ അഭിനന്ദനം.