16/3/08

കവി ടി.പി.രാജീവന്റെ ഉപ്പ്, ഒപ്പ് എന്ന കവിത
കവി ടി.പി.രാജീവന്റെ ഉപ്പ്, ഒപ്പ് എന്ന കവിത

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

Kuzhur Wilson പറഞ്ഞു...

L. D ക്ലാര്‍ക്ക് വാസന്തി
രണ്ടു കുട്ടികള്‍ക്കമ്മ
ഉപ്പിടാന്‍ മറന്നുപോയി
കറികളിലിന്നു രാവിലെ....

CHANTHU പറഞ്ഞു...

oru uppittu kanjhi kutichapOle.
nannayi