14/3/08

തിരിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ജലം

തിരിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ജലം അഗ്രിഗേറ്ററുകള്‍ കാണിക്കാത്തതു കൊണ്ട് ബൂലോക കവിതയില്‍ ഒരു ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നു.

1 അഭിപ്രായം:

അജ്ഞാതന്‍ പറഞ്ഞു...

This comment has been removed because it linked to malicious content. Learn more.