3/3/13

വാര്‍ത്തയാവും വരെ...


ഒരു ബസ്സില്‍ നിന്നും
ഒരു പെണ്‍കുട്ടി...

അല്ല,
പല ബസ്സുകളില്‍ നിന്നും
പല പെണ്‍കുട്ടികള്‍...

കടിച്ചു കീറി
വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നു...

റോഡരികില്‍,
നഗ്നരായി പിടയുന്നു...

നമ്മള്‍,
അതില്‍ ചവിട്ടാതെ,
തട്ടി മറിഞ്ഞു വീഴാതെ,
തിരിഞ്ഞു, തിരിഞ്ഞു നോക്കി പോവുന്നു.

വാര്‍ത്തയാവും വരെ...

വാര്‍ത്തകളിലേക്ക്
പിടഞ്ഞു വീഴാന്‍,
ഇരകളൊക്കെ
ഇനിയും പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

വഴികളൊക്കെ ഇങ്ങിനെ
ശവങ്ങള്‍ കൊണ്ടു നിറഞ്ഞാല്‍
നമ്മള്‍ യാത്രക്കാരെന്തു ചെയ്യും?

വൃത്തിയും, വെടിപ്പുമുള്ള
വഴികള്‍ക്ക് വേണ്ടി,
നമ്മള്‍ സമരം ചെയ്യേണ്ട കാലം
അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു.

നമുക്കൊരു ഓണ്‍ലൈന്‍
കാമ്പയിന്‍ തുടങ്ങിയാലോ?

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: