26/11/11

മുല്ലപ്പെരിയാർ കവിതകൾ

പ്രിയപ്പെട്ട തമിഴ് മക്കളേ
വൈകിപ്പോയാൽ
നിങ്ങളുടെ പാടത്തെ പൂക്കളൊന്നും
മതിയാവില്ല റീത്തുണ്ടാക്കാൻ

******************************

ആകാശത്തുകെട്ടാം
അണക്കെട്ടുകൾ
പറന്നുപോകുന്ന
ആത്മാക്കളെയെങ്കിലും
തടഞ്ഞു നിർത്താമല്ലോ
****************************


കവിതകളിലൂടെ പ്രതിഷേധിക്കുക.ജലം സ്വാന്ത്രമാഘോഷിക്കും മുമ്പേ
നീതി പീഠങ്ങൾ കണ്ണുതുറക്കട്ടെ.ജീവനെയും ജീവിതങ്ങളെയും ജീവജാലങ്ങളെയും
മാനിക്കാത്ത എല്ലാ ദേശീയതകളും പ്രാദേശികതയും തുലയട്ടെ
സ്നേഹപൂർവ്വം ഹാരിസ് എടവന

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: