5/3/11

ആത്മകഥ

ഒരു മനസ്സിന്റെ ദൂരമേയുള്ളൂ
ബയോഡേറ്റയില്‍ നിന്നും
ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നെത്താനെങ്കില്‍
എന്തെളുപ്പം.
ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ അകലമേയുള്ളൂ
ഒരുപാട് നുണകള്‍ക്കും
ഇത്തിരി സത്യത്തിനും
ഇടയിലെങ്കില്‍
തൊഴില്‍പരിചയത്തിന്റെ
ആവശ്യമേയുണ്ടാവില്ലായിരുന്നു.
എഴുതിവക്കാനാവാത്ത സത്യങ്ങള്‍
മാത്രമല്ല,
പൂരിപ്പിക്കാത്ത യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങളും
വിളക്കിപ്പിടിപ്പിച്ച നുണകളും
തൊങ്ങലുകള്‍ പോലുള്ള
കെട്ടിയൊരുക്കലുകളും കൂടിയുണ്ടാവണം
അവനവനെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ
വിശ്വസിപ്പിക്കാന്‍.
തൊഴിലന്വേഷണത്തിനിടയില്‍ എഴുതിയുണ്ടാക്കിയ
ജീവചരിത്രം
ആത്മകഥയായി മൊഴിമാറ്റുമ്പോഴാണ്
ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടാത്തവര്‍
നമുക്ക് മാതൃകയാകുന്നത്,
വിജയികളുടേതുമാത്രമായ
വഴികള്‍ കാണപ്പെടുന്നത്.

1 അഭിപ്രായം:

Muralee Mukundan , ബിലാത്തിപട്ടണം പറഞ്ഞു...

ആത്മകഥയായി മൊഴിമാറ്റുമ്പോഴാണ്
ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടാത്തവര്‍
നമുക്ക് മാതൃകയാകുന്നത്....