10/12/09

ഈഗോ

മൗനവ്രതം രണ്ടാംദിവസം.

ഈഗോയുടെ കൊടുമുടിയാണവള്‍.

മൗനംമൂത്ത്‌ വട്ടാകുമെന്നായപ്പോള്‍
കവിതയിലഭയംതേടി.

വിഷയം : അവളുടെ ഈഗോ

പറ്റിയയൊരുപമ കണ്ടെത്തണം.

ചിന്തകൾ
‍തലങ്ങുംവിലങ്ങും പാഞ്ഞു;
ഉപമ കിട്ടിയില്ല.

ഒരുണര്‍വ്വിനായി മുഖംകഴുകി
വെറുതെ കണ്ണാടിനോക്കി...........

ഒന്നാന്തരമൊരുപമ തെളിഞ്ഞു.

കവിതയുപേക്ഷിച്ചു.

1 അഭിപ്രായം:

ശ്രീജ എന്‍ എസ് പറഞ്ഞു...

:) ഈ കവിത ഇവിടെ കണ്ടപ്പോള്‍ സന്തോഷം...
അവളുടെ ego യ്ക്ക് പറ്റിയ ഉപമ കണ്ണാടിയില്‍ കണ്ടെത്തിയല്ലോ ..