5/1/09

സര്‍ക്കാര്‍ പഠിച്ച പാഠം

മെഡിക്കല്‍ അഡ്മിഷന്‍ കിട്ടാതെ

ക്രിസ്തു

തൂങ്ങിമരിച്ചത്‌

അള്‍ത്താരയില്‍.

സഭാനേതൃത്വം

തിരുശവവും പേറി

നിയമസഭയ്ക്കു മുന്നില്‍

സമരത്തോടുസമരം.

ഒടുവില്‍

കുഞ്ഞാടുകളില്‍ നിന്നും

കോഴ വാങ്ങുന്നത്‌

ദൈവഹിതമെന്നും

അത്‌

മനുഷ്യരുടെ കോടതിയ്ക്ക്‌

തടയാനാവില്ലെന്നുമുള്ള

പാഠം

സര്‍ക്കാര്‍ പഠിച്ചു

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: