16/8/11

ചുവരെഴുത്ത്...പറയുവാനുള്ളതെല്ലാം നീ, നിന്റെ മുറിയിലെ
തണുത്ത ചുവരുകളോടു മാത്രമാണു പറഞ്ഞത്.....

മറവിയുടെ ജനാലകള്‍ തുറന്നു, നീ ഉറങ്ങിയ മുറിയിലേക്കു
ഞാന്‍ വന്നപ്പോഴേക്കും...
നിന്റെ അവസാന ശ്വാസവും,
ഗന്ധവും, മുറി വിട്ടകന്നു പോയിരുന്നു......

അപ്പോള്‍ നിന്റെ ചുമരുകള്‍ എന്നോടു പറഞ്ഞത്,
എനിക്കു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല......

ഒരു പക്ഷെ അതിന്റെ അര്‍ത്ഥം, എന്റെ കല്ലറയിലെ,
ജീര്‍ണ്ണിച്ച ചുമരുകള്‍ എനിക്കു പറഞ്ഞു തരുമായിരിക്കും..!!!?

1 അഭിപ്രായം:

മുരളീമുകുന്ദൻ , ബിലാത്തിപട്ടണം BILATTHIPATTANAM. പറഞ്ഞു...

അപ്പോള്‍ നിന്റെ ചുമരുകള്‍ എന്നോടു പറഞ്ഞത്,
എനിക്കു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല......