16/8/08

പകരം വീട്ടല്‍

ഇനിവയ്യ എനിക്കിതൊന്നും താങ്ങാന്‍
അങ്ങനെയ്യങ്ങ് വിട്ടുകൊടുക്കാനും
എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് പകരം വീട്ടുക?
ഒളിച്ചിരുന്ന്,
അല്ലെങ്കില്‍ കൂലിക്ക്
ആളിനെയെടുത്ത്.
വേണ്ട
ഈ ജീവിതം ഇങ്ങനെയങ്ങ്
ജീവിച്ചുതീര്‍ക്കാം.
അവനവനോട്
പക തീര്‍ക്കേണ്ടി വരുമ്പോള്‍
വരും തലമുറയെക്കുറിച്ചോര്‍ത്ത്
നെടുവീര്‍പ്പിട്ടിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ.

1 അഭിപ്രായം:

Sapna Anu B.George പറഞ്ഞു...

പക തീര്‍ക്കേണ്ടി വരുമ്പോള്‍
വരും തലമുറയെക്കുറിച്ചോര്‍ത്ത്
നെടുവീര്‍പ്പിട്ടിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ.....നല്ല വാക്കുകള്‍